Tijdlijn

Proces uitbreiding Roompot Beach Resort

Data bekend!

dinsdag 4 juni: extra raadsvergadering – informatieavond Roompot
donderdag 20 juni: informatieve raadsvergadering Roompot
donderdag 4 juli: besluitvormende raadsvergadering Roompot

Heden – toekomst

 • zomer 2024 – Goedkeuring of afkeuring in de besluitvormende gemeenteraadsvergadering;
 • zomer 2024 – De plannen zullen in de informatieve gemeenteraadsvergadering worden besproken;
 • zomer 2024 – Besluitvorming in het college van Burgemeester & Wethouders;
 • mei 2023-voorjaar 2024 – De gemeente laat de zienswijzen beoordelen en het ontwerpbestemmingsplan toetsen. 

Verleden

 • oktober 2023 -Besluitvorming is uitgesteld;
 • januari-mei 2023 – Ontwerp bestemmingsplan lag ter inzage en zienswijzen konden worden ingediend;
 • 19 januari 2023 – Inloopavond voor inwoners;
 • 28 maart- 8 mei 2023 – Tweede ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan.
 • 29 december 2022- 8 februari 2023 – Eerste ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan;
 • 2022 – Documenten en ontwerpbestemmingsplan zijn opgesteld;
 • 2021 – Het plan is gepresenteerd en besproken in de gemeenteraad.