Vraag en antwoord

De actie van enkele bezorgde inwoners over de uitbreiding van Roompot op Noord-Beveland, kreeg bijval van veel eilandbewoners. Maar liefst 135 dienden een zienswijze in tegen de plannen. De petitie die volgde werd binnen één week 3000 keer ondertekend. Landelijke en regionale media schonken aandacht aan dit verzet.

Roompot heeft de grond al gekocht en kan alleen iets doen als de gemeenteraad dit goed vindt. We weten inmiddels dat de gemeenteraad hierover in november vergadert (zie tijdlijn.). Wij willen Noord-Bevelanders helpen hun stem te laten horen. Want als de gemeenteraad vergeet voor wie ze moeten opkomen, dan helpen we hen herinneren. Nu het onderwerp op de agenda staat, willen we het daar houden.

Op deze plek beantwoorden we kritische vragen die aan ‘ons’ gesteld worden inzake onze argumenten tegen de uitbreiding van Roompot Beach Resort en het proces dat de gemeente Noord-Beveland is ingegaan.