Informatieve gemeenteraadsvergadering 8 februari 2024: inspreker Willem Dudok de Wit

Geachte mevrouw de voorzitter en leden van de gemeenteraad van Noord-Beveland,

De Fransman Adolphe Thiers was rond het midden van de 19e eeuw enkele malen premier en zelfs president van Frankrijk.  Een roerige tijd in de Franse geschiedenis.  Hij wordt gezien als degene die de gevleugelde woorden sprak ‘Gouverner, c’est prevoir’.  Oftewel, de nu bekende Nederlandse uitdrukking ‘regeren is vooruitzien’.  Ik zou die uitdrukking graag op de hedendaagse ‘roerige tijd’ op Noord-Beveland willen betrekken.

Sinds ik op Noord-Beveland woon, sinds 2010, zijn er door het regerend orgaan in de gemeente diverse beslissingen genomen die veelal een reactie zijn te noemen op aanvragen en verzoeken.  Niet door te regeren, maar door te reageren.  Ik kom hier zo op terug.  Natuurlijk is de gemeente een onderdeel van een veel groter regerend verband en zal ze zich vaak aan regionale, provinciale en nationale richtlijnen en wetten moeten houden.

Juist in dat verband moet ik denken aan artikel 21 van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden.  Ik citeer: “de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.”

U bent ook overheid, u zorgt toch ook voor de bewoonbaarheid en het leefmilieu??

Samen staan we op het eiland midden in een uiterst belangrijke fase.

We zijn redelijk beperkt in toekomstmogelijkheden door een kleinschaligheid en eenzijdigheid van onze leefomgeving en onze economie.  En dat creëert lastige hordes die we moeten nemen om de economie van het eiland te stimuleren, en tegelijkertijd creëert dat een enorme uitdaging om de leefbaarheid te beschermen.  Een fantastische uitdaging.  Die weloverwogen beslissingen vergt.  Waarbij vooruitzien zo verschrikkelijk belangrijk is!

Hoe willen wij, allemaal, gezamenlijk, dat ons eiland er over vijf, over tien of over tientallen jaren uitziet?  Hoe denken wij dat we als Peelanders kunnen blijven functioneren, recreëren, genieten, wonen, leren, forensen, werken?  Hoe beschermen we het ‘Peeland erfgoed’, met de speciale ligging en natuur als centraal onderdeel van het authentieke karakter van het eiland, van de gemeente.  Hoe zorgen we nu voor de leefomgeving of leefmilieu van ons nageslacht?  We hebben daarin een grote en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We hebben geen grote industrie waar we op kunnen leunen, maar wel hebben we de rust en stilte van een heel mooi eiland.  We hebben geen echte publiekstrekkers, anders dan juist die unieke natuur.  En dat is een ellendige spagaat, waarbij ik zo ontzettend bang ben dat de natuur weer eens het onderspit gaat delven.  Zij heeft geen stem, dus zult u het, namens de natuur, met onze beweging moeten doen…

Regeren is vooruitzien.  Ik noemde het eerder.  Ik voegde eerder maar een enkele letter toe en kreeg … reageren… Reageren is achteromkijken.  Wat een verschil, bijna het tegenovergestelde   .

Reageren is een standpunt innemen nadat andere partijen wel een plan hebben.  Een eenzijdig plan voor hun eigen ambitie en groei, niet met inachtneming van onze kwetsbaarheid en onze uniekheid.  Reageren is reactief, na wat mooie beloftes een plan enigszins willen aanpassen.  

Regeren is zelf een eigen plan hebben op basis van een eigen visie en eigen ambitie.  Regeren is proactief, is vooruitkijken!

Ik verzoek u dan ook, als gemeenteraad, te regeren, in het belang van Noord-Beveland en haar pakweg 8000 inwoners.  Ik verzoek u om vooruit te kijken, te zien wat we hier hebben, uit te spreken hoe dat kan worden behouden.  Ik verzoek u te willen omarmen wat we hebben, natuurlijk in een breder ruimtelijk verband.  Ik verzoek u de waarde van ons eiland te helpen beschermen, te versterken en vooral ook te bestendigen, voor ons nu, voor ons straks, en vooral ook voor ‘morgen’ en voor alle aankomende generaties.  Ik verzoek u de belangen van de inwoners, en natuurlijk (…) van de flora en de fauna van ons eiland, daarin te laten meespreken.

Ook om ervoor te zorgen dat we later niet zullen terugkijken en ons moeten afvragen, ‘hoe hebben ze dit zo ver laten komen, hadden we toen niet moeten ingrijpen??’

Ik verzoek u, kijk vooruit, regeer, grijp alstublieft in en bescherm het buitengewoon erfgoed Noord-Beveland!

Dank u wel.

Willem Dudok de Wit, Noord-Beveland, 8 februari 2024

Luister de vergadering terug