Gemeenteraadsvergadering informatief 13 juni 2024: inspreker Mary-Jean Dudok de Wit

Geachte Burgermeester, Wethouders, Gemeenteraadleden en aanwezigen op de publieke tribune en luisteraars thuis.

Dank dat ik hier de gelegenheid krijg om in te spreken. 

Zo’n 3 jaar terug liep ik mee met een wandeling georganiseerd door de Rotary Goes de Bevelanden. Daar was ook onze burgermeester, mevrouw Meeuwisse, bij aanwezig. 

Het was een mooie zomerse avond. Er deden zo’n 10 mensen mee aan deze wandeling over Noord Beveland. Na verloop van tijd liep ik naast onze burgermeester en vroeg haar: “Wat is nou uw belangrijkste taak als burgermeester?”  Zij antwoordde: “Het erop toezien dat de processen goed en correct verlopen binnen de gemeente”.  

Kunt u zich dit herinneren burgermeester, mevrouw Meeuwisse?

Nu heb ik een vraag t.a.v. de processen binnen de gemeente. Ik begrijp dat ik niet rechtstreeks een vraag kan stellen aan Burgermeester & Wethouders, maar wellicht dat één van de gemeenteraadsleden mij hierbij wil helpen?!

Het is namenlijk zo dat ik zo’n 10 weken geleden 2 ansichtkaarten met vragen aan de gemeente heb gestuurd. Tot op heden heb ik nog niks van de gemeente gehoord. Geen ontvangstbewijs (zelf in de brievenbus van de gemeente gestopt), nog een antwoord op de gestelde vragen. 

Het zijn technische vragen t.a.v. de uitbreiding van de Roompot. Ik zou het dus op prijs stellen als ik antwoord zou mogen ontvangen VOOR 20 juni a.s. Dat is tenslotte de datum voor de Informatieve Raadsvergadering met als onderwerp de uitbreiding van de Roompot. Of worden mijn ansichtkaarten dan als inkomende stukken behandeld? 

Overigens heb ik begrepen, dat er wel zo’n 100 ansichtkaarten met vragen aan de gemeente gestuurd zijn. Hebben de anderen inzenders dan wel een antwoord gehad? 

Nu weet ik niet wat het proces is, maar ik denk dat onze burgermeester, mevrouw Meeuwis, dat wel weet. Zou een van de raadsleden dit namens mij haar dit vanavond willen vragen?

U begrijpt dat ik deze vraag niet schriftelijk aan de gemeente heb gestuurd, aangezien mijn eerdere schrijven nog niet beantwoord zijn na 10 weken, en mijn vertrouwen behoorlijk gedaald is.

Dus ik hoop werkelijk van ganser harte dat één van de raadsleden mij wil helpen vanavond.