Gemeenteraadsvergadering informatief 20 juni 2024: inspreker Gary Yanover

Voorzitter – Geachte raadsleden,

Vanavond bespreekt u het concept bestemmingsplan voor “Roompot Beach Resort Kamperland”. Dit plan zorgt voor veel maatschappelijk onrust en discussie. 

Raadsleden, mag ik u verzoeken als democratisch gekozen raadsleden over een aantal punten na te denken en vanavond uw kiezers van een reactie voorzien?

Roompot is van mening dat er uitbreiding nodig is om een kwaliteitsverbetering van het ressort te bewerkstelligen. Maar wat betekent “kwaliteitsverbetering” voor u?

Is dat de maximaliseren van de winst van de Amerikaanse Geldverstrekker van Roompot? Is het mogelijk om een kwaliteitsverbetering te realiseren zonder extra beslag te leggen op de ruimte en binnen de huidige grenzen van het ressort? Dit zou een kwaliteitsverbetering opleveren voor de leefbaarheid op het eiland en ook voor het milieu.

Komt Roompot bij u over als een betrouwbare partner? De betrouwbaarheid staalt ervan af als we de financiële administratieve bedrijfsvoering en de controles daarop onder de loep nemen. Toeristenbelasting innen en niet afdragen gebeurt niet per ongeluk. Wie weet hoeveel miljoen de Roompot heeft geïnd aan toeristenbelasting maar niet afgedragen heeft aan de gemeenschap, die mag het zeggen. 

U beste raadleden worden wel gevraagd om Roompot te geloven als men zegt dat ze nu 6.040 bedden in gebruik hebben. Uw kiezers horen graag uw mening. 

Hoe dan ook is het uw taak beste Raadsleden om uw College te controleren en ook dient u de toezeggingen die u aan uw kiezers heeft gedaan voor de laatste raadsverkiezingen in 2022 staande te houden. U zit hier wel bij de gratie van 3822 burgers die in 2022 op u gestemd hebben.

Een jaar geleden is de beweging Wij Zijn Noord-Beveland ontstaan. “Wij Zijn Noord-Beveland” is een schoon voorbeeld van burgerparticipatie. Op 15 november 2023 heeft uw burgemeester een tussenstand van de door “Wij Zijn Noord-Beveland” in het leven geroepen petitie tegen uitbreiding van Roompot in ontvangst genomen.

Burgerparticipatie is een kroonjuweel van NBB en uw College. Vele fracties in deze raad beloofden in 2022 dat er geen uitbreiding of nieuwe vakantieparken zouden komen. Is genoeg niet genoeg? 

Beste raadsleden burgerparticipatie mag geen loze kreet zijn. De kiezer heeft u gevraagd om hen te vertegenwoordigen en verwachten dat u doet wat u bij de verkiezingen hebben beloofd. Daarvoor zit u hier, of niet soms?

Ik heb geconstateerd dat uw College u verkeerd heeft ingelicht over de voorgenoemde petitie. Op 30 mei jl. heeft u bij de stukken een raadsmemo ontvangen. Daarin stond onjuiste informatie over de petitie. Zonder enige vorm van navraag werd de geldigheid van de petitie en het resultaat daarvan in twijfel getrokken. U is verteld dat de petitie anoniem ondertekend kon worden en dat er ook dubbele handtekeningen in voor kon komen. Dit is onwaar, het proces laat dit niet toe. 

Op 31 mei jl. is de Voorzitter van uw raad door Petities.nl op de hoogte gebracht van het feit dat de verspreide informatie en persbericht onjuist is. U bent hierover niet geïnformeerd en er is geen correctie van het persbericht uitgestuurd.

Vindt u het niet vreemd dat uw College de integriteit van burgers in twijfel mag trekken – zowel de integriteit van de burgers die de petitie georganiseerd hebben evenals de burgers die de petitie ondersteund hebben – terwijl een burger in deze zaal het niet over de integriteit van het bestuur mag hebben? Wat kan de motivatie zijn van uw College om met modder te gooien en onwaarheden te verkondigen? Neemt men in deze gemeente burgerparticipatie serieus of is dit een loze kreet?

5258 Burgers hebben de petitie ondersteund waarvan 2069 afkomstig zijn uit Noord-Beveland en 3822 kiezers hebben u gekozen. De conclusie moet u duidelijk zijn, een meerderheid van uw kiezers willen deze uitbreiding niet, de burgers van Noord-Beveland en ver daarbuiten willen deze uitbreiding niet. Ze vragen u om ervoor te zorgen dat het plan afgewezen wordt.

Voorzitter, namens “Wij Zijn Noord Beveland” en 5258 burgers bied ik u hierbij aan de petitie “Stop de ongeremde groei van toerisme, Stop uitbreiding van Roompot op Noord-Beveland”.