Wat is duurzaamheid in project Roompot Beach Resort Kamperland?

De uitbreiding zou duurzaam worden en dat is een woord wat in elk geval raadsleden van de coalitiepartijen over de streep (van goedkeuring) lijkt te trekken.

Maar wat is duurzaamheid in dit project?  Als na 40 jaar verwaarlozing van gebouwen en infrastructuur renovatie en nieuwbouw plaats vindt is ALLES duurzaam, althans het voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarmee is het nog perse duurzaam in de zin van toekomstbestendig en goed voor natuur, omgeving enz.

Zo is een van de “duurzame maatregelen” het omkeren van het watersysteem. Dat werd met verve zo verkondigd in de presentatie van de landschapsarchitect. Daarbij wordt de richting van de loop van het water (volgens natuurlijke principes altijd van hoog naar laag) omgekeerd, wordt water naar de nieuw aan te leggen duinvalei geleid en wordt er op een kreekrug een helofytenfilter/wateropslag gerealiseerd en daarnaast een sloot verdiept. De watertoets zegt hier weinig over, maar wat wel leesbaar is, is dat woorden als “we weten niet hoeveel” en “we nemen aan” teveel in de tekst voorkomen.

Een gevolg van de verandering van het watersysteem is dat de boerderijwoning, die bovenop de dijk staat, met een fundering uit de 19e eeuw, en gebouwd bovenop een zoetwaterbel, op termijn dreigt te verzakken en daarmee onbewoonbaar te worden.

De boer wordt voorgehouden dat het monitoren gedurende 15 jaar een meer dan voldoende aanbod is om risico’s te voorkomen.

Wie in een kwetsbaar gebied als Noord Beveland, met forse zoute kwel, een tekort aan zoetwater voor de landbouw, een compleet watersysteem wil omleggen, met duurzaamheid als oogmerk, heeft niet goed begrepen hoe een gebied en hoe een watersysteem in essentie in elkaar steekt.

Dit onderwerp alleen al zou de Gemeenteraad, als volksvertegenwoordiging, en als vertegenwoordiging van de eigen inwoners/kiezers, moeten brengen tot het niet goedkeuren van dit plan. Het is desastreus voor het watersysteem, het is desastreus voor de eeuwenoude boederij, het is desastreus voor de bedrijfsvoering van de boer, die ook kiezer is van de raadsleden. 

Goedkeuring van dit plan, met dit in het achterhoofd geeft blijk van ernstige veronachtzaming van relevante geluiden uit de samenleving (van de kiezers) , geeft blijkt van een totaal gebrek aan kennis en inzicht in hoe belangrijk een natuurlijke waterloop is en van minachting voor een van de belangrijke pijlers van de Noord Bevelandse economie.

Welk raadslid durft dit voor zijn rekening te nemen??