Menselijk lint tegen de uitbreiding van Roompot Beach Resort Kamperland

Donderdag 4 juli 2024 beslist de gemeenteraad van Noord-Beveland over het plan voor de uitbreiding van Roompot Beach Resort in Kamperland. Voorafgaand aan deze gemeenteraadsvergadering wordt er een menselijk lint georganiseerd door burgerinitiatief “Wij Zijn Noord-Beveland”. De actie vindt plaats voorafgaand aan de vergadering en is een oproep aan de gemeenteraadsleden om niet in te stemmen met de enorme uitbreidingsplannen van het Roompot Beach resort Kamperland.

Samen maken de deelnemers zichtbaar dat zij niet willen dat de uitbreiding doorgaat en dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak is voor deze plannen. Er zijn grote zorgen over de toenemende drukte, zowel in het hoogseizoen als in de periode daarbuiten. Er zijn zorgen over de ruimte die toerisme steeds meer inneemt in het Noord-Bevelandse landschap, de druk op de natuur, zoals Nationaal Park de Oosterschelde. Maar ook over de druk op voorzieningen zoals drinkwater, elektriciteit, het wegennet, zorg en veiligheid. Ook zijn er zorgen over het opgeven van goede landbouwgrond voor de bouw van vakantiehuizen. Veel inwoners vragen zich af of er wel voldoende aandacht is voor een goede balans tussen toerisme en leefbaarheid.

Sinds begin vorig jaar zijn er diverse acties geweest om de mening van een grote groep inwoners, bezoekers en toeristen duidelijk te maken. Van ingediende zienswijzen, een petitie die meer dan 5000 keer is ondertekend en een kaartjes-actie tot maandelijkse insprekers tijdens de gemeenteraadsvergadering. In deze periode is Wij Zijn Noord-Beveland ontstaan, een beweging van onafhankelijke burgers en betrokkenen die zorgen hebben over de aantasting van de belangrijke kernwaarden van het eiland.

De boodschap aan de gemeenteraad is “Wees zuinig op onze rust, ruimte en het karakteristieke open landschap van Noord-Beveland. Stem niet in met de uitbreiding van het Roompot Beach Resort!”

De actie is op donderdag 4 juli 2024 en begint om 18:30 uur. Dan verzamelen we voor het gemeentehuis in de Voorstraat in Wissenkerke. Om 19:00 uur wordt het menselijk lint gevormd, waarbij iedereen welkom is.