Toerisme op Noord-Beveland

Noord-Beveland is niet de grootste in aantallen toeristen van Zeeland, maar wel als je kijkt naar de verhoudingen tussen de aantallen inwoners en toeristen. 

Veel inwoners vinden dat toerisme te veel ruimte in gaat nemen. Het weidse, landelijke karakter van Noord-Beveland verdwijnt met de bouw van meerdere nieuwe en uitbreidingen van recreatieparken. 

De afgelopen jaren zijn er meerdere parken bij gekomen. Het is te merken dat het hoogseizoen steeds langer duurt en het laagseizoen steeds korter. Door de verstening worden steeds meer recreatieplaatsen jaarrond verhuurd, in plaats van alleen in het zomerseizoen. 

Aan de ene kant brengt toerisme (belasting)inkomsten en bepaalde voorzieningen zoals winkels en restaurants, aan de andere kant is er ook extra druk op voorzieningen zoals de huisartsen en hulpdiensten zoals brandweer en politie. 

Toerisme brengt ook drukte en overlast. Het punt dat wij maken is niet dat toeristen niet welkom zijn, dat zijn ze zeker wel. Het is echter een dringend verzoek een grens te zetten op toerisme en de ruimte die toerisme inneemt op het eiland. 

Van heel Zeeland is de verhouding van het aantal toeristen per inwoner het grootst op Noord-Beveland. Een onderzoek van het Kenniscentrum Kusttoerisme* in 2022 gaf aan dat nergens in Zeeland de verhouding tussen het aantal toeristen op inwoners zo hoog is als op Noord-Beveland.

“Inzoomend op deze kustgemeenten zien we dat Schouwen-Duiveland en Sluis 3 keer zoveel toeristische bedden tellen als inwoners, Veere ruim 3,5 keer en Noord-Beveland zelfs 4,5 keer. Het aantal toeristische bedden per inwoner loopt nog veel verder op wanneer wordt gekeken naar de woonkernen binnen de gemeenten. “ 

Bron: Kenniscentrum kusttoerisme 2022: https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/images/6/6a/Actualisatie_aanboddatabase_verblijfsaccommodaties_Zeeland_dec_2022.pdf

In 2022 kwam in het nieuws dat er in Zeeland drie gemeenten zijn die meer vakantiewoningen bouwen dan woningen voor inwoners. Deze drie gemeenten waren Sluis, Noord-Beveland en Veere. 

“Erg lucratief”

“Zowel Kamerlid Bromet als oud-wethouder Schot wijzen op de stikstofproblematiek die het moeilijk maakt om nieuwe woningen te bouwen. De GroenLinks-politica zet vraagtekens bij de conclusie van het rapport dat de bouw van vakantieparken niet ten koste gaat van de gewone huizen. ,,Je kunt mij niet vertellen dat mensen die vakantiewoningen bouwen ook geen gewone huizen kunnen bouwen. Een tweede woning is gewoon heel erg lucratief. Het grote geld regeert. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om normale woningen neer te zetten in plaats van vakantiewoningen.”

Bron: AD, 13 juni 2022: https://www.ad.nl/wonen/drie-gemeenten-bouwen-meer-vakantiehuizen-dan-normale-woningen-van-de-gekke~a710d060/

De gemeenten in Zeeland zijn toeristisch ingesteld, in 2012 was in Noord-Beveland zelfs 38% van de woningen een recreatiewoning. Recentere cijfers zijn er door ons nog niet gevonden, inmiddels zijn er heel wat vakantiewoningen bij gekomen op Noord-Beveland. Een zelf uitgevoerde telling geeft aan dat in Kamperland voor elke woning die permanent bewoond is, 2 vakantiehuizen zijn. 

Bron VNG.nl, 2012: https://vng.nl/artikelen/noord-beveland-bezorgd-over-herverdeling-gemeentefonds