Betekenis werkgelegenheid, horeca en faciliteiten die Roompot zou bieden voor inwoners

Betekenis ‘resort’ – Encyclo, Nederlandse encyclopedie:

“Een resort is een vakantieverblijf. Een resort is een hotel met meer faciliteiten dan het gebruikelijke hotel. In een resort zijn naast zwembaden meestal ook winkels, fitnessfaciliteiten, een kapper, dansgelegenheid, restaurants, enzovoort aanwezig. Een resort is zo ontworpen dat de vakantieganger voor vertier eigenlijk het terrein niet af hoeft.”

Werkgelegenheid. Een van de belangrijkste redenen die wordt aangehaald bij een dergelijke uitbreiding als Roompot van plan is, is werkgelegenheid. Dat argument gaat echter niet op: er is in veel sectoren een schrijnend tekort aan werknemers. Roompot heeft recentelijk ook aangegeven medewerkers ‘in house’ op te leiden. Mensen voorzien van degelijk en passend werk juichen we toe, was het niet dat Roompot op deze manier een ‘wegzuigende werking’ toont voor de omgeving. Detailhandel, horeca en andere sectoren die nodig zijn om de voorzieningen bínnen onze dorpen op peil te houden zitten ernstig om personeel verlegen en kunnen niet concurreren. Een teloorgang van de kleinschalige lokale economie ligt daarom op de loer.

Daarbij betreft werk op een vakantiepark meestal seizoenswerk. Dat betekent een toename van het aantal seizoenswerkers die vanwege het beperkte aanbod ‘van buiten’ moeten komen en bij voorkeur ook in de buurt gehuisvest moeten worden. Seizoenswerkers maken daarentegen geen deel uit van de plaatselijke gemeenschap: ze zullen zich niet aanmelden voor een vereniging, niet geneigd zijn vrijwilligerswerk te gaan doen en weinig langdurige sociale contacten opbouwen. Maar de kans bestaat wel dat er (al dan niet door Roompot zelf gefaciliteerd) beroep wordt gedaan op het schaarse woningaanbod. Een letterlijke aanslag op de samenhang van de lokale samenleving en daarmee een verarming van de waarden van een plattelandsgemeenschap.

Roompot spreekt van huisvesting op eigen terrein (in de ‘boerderij’). Uit het plan van Roompot blijkt nergens of deze huisvesting door Roompot álle seizoenswerkers betreft of dat de druk op de omgeving opnieuw toeneemt. Veel plaatselijke ondernemers worstelen met huisvesting van hun medewerkers. Eerder hebben we gehoord over plannen voor huisvesting van seizoenswerkers in een ‘tiny house park’ bij de sportvelden in Kortgene. 

Daarnaast zorgt Roompot ervoor dat alle faciliteiten voor haar gasten binnen het park te vinden zijn. Het park heet niet voor niks resort. Alles is er aanwezig, van restaurants, supermarkt, fietsverhuur en -reparateur tot zwembad aan toe. Van economische waarde voor Noord-Beveland is daardoor geen sprake. 

Zwembad: ‘Spiegeltjes en kraaltjes’. Daarmee worden we nu verleid. Een zwembad en aantrekkelijke horeca op het park. Een zwembad waar de lokale inwoner toch al niet komt, want ‘het is er altijd zo druk’.

En met een jaarkaart van €95,- per persoon verdient Roompot bovendien gewoon aan de Noord-Bevelander. Terwijl ons door vrijwilligers gerunde zwembad in Wissenkerke nauwelijks rond kan komen. Een verarming voor de samenleving.

Lichtvervuiling: Van het huidige park ervaart de omgeving een hoge mate aan lichtvervuiling. Zowel vanaf het land als vanaf het water. In de plannen van Roompot is  niet te zien hoe geborgd wordt dat de huidige lichtvervuiling afneemt.Sterker nog, het is aannemelijk dat de lichtvervuiling door het beslaan van een groter gebied zelfs zal toenemen.

Bezorgde bewoner.

© foto: Noord-Beveland 2015 | JBoekhout