Presentatie inspreken raadsvergadering 28 september 2023

Na een succesvolle toespraak van Ad Faasse tijdens de raadsvergadering van 28 september 2023 vind je hierbij de presentatie van Ad. Onze oproep om de publieke tribune te komen vullen met je aanwezigheid was ook succesvol. De ’tribune’ was deze vergadering uitgebouwd tot in de hal van het gemeentehuis. Dank voor je komst!

Korte uitleg bij de presentatie: In het ontwerp bestemmingsplan wordt een rekenmethodiek gehanteerd die de feitelijke situatie verdoezeld. Door zowel Water Village, als Roompot Marina en de strandslaaphuisjes te combineren met de uitbreidingsplannen van de camping lijkt het op een geringe uitbreiding ten opzichte van het totaalbeeld. Maar dit is een verdraaiing van de werkelijkheid. Zoals het plan nu voorligt wordt de camping (met zwembad e.d.) van 32ha met 29ha vergroot. Dit is dus een uitbreiding met 80 % in plaats van de rekentruc waarmee met onder de 20 % norm komt van de Omgevingsverordening. Dit heeft niks met kleinschaligheid te maken!

En als het dan gaat over met 2 maten meten…. Camping Anna Friso wilde uitbreiden met 0,7 ha, en dat werd terugverwezen naar de tekentafel.

Je kunt de raadsvergadering hier terugkijken: https://noord-beveland.raadsinformatie.nl/vergadering/1035226