Raadsvergadering 26 oktober 2023: inspreker Anneke Cappon

Anneke Cappon heeft voorafgaand aan de raadsvergadering op donderdag 26 oktober 2023 ingesproken. Het waren rake woorden. Lees ze hieronder.

“Ik sta hier als spreekbuis van het eiland Noord-Beveland, klein eiland in het hart van Zeeland. Dat maar liefst vijf stormvloeden heeft overleefd.

Nu komt er nog een stormvloed bij: een forse uitbreiding van een vakantiepark. Deze enorme uitbreiding is een forse aanslag op het welbevinden van de kleinschaligheid, cultuur, natuur en bewoners.

Noord-Beveland is een prachtig eiland met mooie vergezichten over de polders. Van oudsher kennen we akkerbouw en tegenwoordig worden de landerijen afgewisseld met een aantal veeteeltbedrijven. Tijdens het weideseizoen lopen de meest zwartbonte koeien te grazen op de weides.

De seizoenen glijden aan je voorbij. Op “het land” beleef je de natuur… de wisseling van de jaargetijden. Als de winter er aan komt, is er rust en stilte… Nog wel…

Tot mijn grote afschuw blijft de recreatie niet langer beperkt tot de randen van ons eiland. Nee, ook het nog relatief rustige “binnenland” moet ontwikkeld worden voor de toerist. Dat gaat ten koste van de rust en de ruimte, dat gaat ten kostte van de natuur. Ik maak me dan ook grote zorgen om de leefbaarheid van ons mooie eiland.

De druk van de toeristen is enorm toegenomen, de duur van het toeristenseizoen is ook erg verruimd. De zomer gaat van druk naar overvol. De bewoners hebben het gevoel overspoeld te worden door de toeristen.

De landbouw komt in de verdrukking. Ik maak me hier grote zorgen om. Deze sector hoort thuis op Noord-Beveland! Zonder boeren geen eten op ons bord! Nog meer verstening, nog meer toeristen, betekent nog minder ruimte voor de landbouw.

En dan de toekomst voor de komende generaties. Voor hen is er nu al geen huis, geen plek om te wonen en te genieten van de specifieke waarden van ons eiland. Wegens de stikstofproblematiek wordt er minimaal gebouwd, wat gebouwd wordt is voor velen te duur. Hoe is het uit te leggen dat er wel uitbreiding kan zijn van een vakantiepark maar geen uitbreiding van betaalbare woningen?

lk ben bezorgd over de huisartsenzorg op Noord-Beveland. Deze is helaas al minimaal wat de bezetting betreft. Samenvoeging van de huisartsenzorg op één locatie is het nieuwe plan. In de zomer neemt de druk op de huisartsen enorm toe, dat is ontoelaatbaar. Praktijken kunnen dit niet aan en de eigen inwoners ondervinden hiervan de gevolgen.

Hoe kan ik de gemeente Noord-Beveland nog vertrouwen? Tijdens de verkiezingen is beloofd dat er geen uitbreiding meer zou komen met betrekking tot vakantie-eenheden. Waar blijft de bescherming van onze kust en van het Veerse Meer? Waar kunnen inwoners nog aan de kust en de oevers verblijven als alle mooie plekjes worden bebouwd?

Noord-Beveland is geen Eindeloos Eiland. Er zit wel degelijk een einde aan, de rek is eruit. Daarom: stop de uitbreiding van recreatieparken. Stop de uitbreiding van Roompot!”