Raadsvergadering 26 oktober 2023: inspreker Bert de Jong

Ook Bert de Jong was één van de insprekers voorafgaand aan de raadsvergadering van 26 oktober 2023. Hieronder vind je zijn woorden. Ook hierin kunnen bezorgde inwoners van Noord-Beveland zich goed vinden.

“Geachte raad en college, 

Als een van de vele indieners van een zienswijze met betrekking tot de ontwikkelingsplannen van het Roompot Beach Resort en medeondertekenaar van de petitie met hetzelfde onderwerp wil ik graag mijn bezorgdheid op deze plaats met u delen. 

Het is een volstrekt logisch gegeven dat er op ons mooie eiland sprake is van toerisme en dat is prima. Van iets moois mag natuurlijk genoten worden en dat is door de jaren heen dan ook door veel bezoekers aan Noord-Beveland gedaan. 

Wat zorgen baart is dat er naast de ontwikkelingen van de laatste jaren nu een ontwikkeling in gang is gezet die ervoor gaat zorgen dat er meer en vooral meer permanente drukte op ons mooie eiland gaat komen. In de loop van de tijd is het toeristisch bezoek uitgebreid van eerst alleen de zomervakanties naar elke andere vakantie die je maar kunt bedenken, voorjaar, najaar, winter, tussendoor, enzovoort. 

Daar is een ieder die hier woont en werkt gewend aan geraakt en het heeft ook veel goeds gebracht in de zin van het voorzieningenniveau en welvaart. Nu echter dreigt er door weer een grootschalige uitbreiding /verandering van het toerisme een ontwikkeling te ontstaan die er voor zorgt dat de rustige periodes tussen de verschillende vakanties in gaan verdwijnen waardoor er bijna het gehele jaar toerisme is op Noord-Beveland, dit door uitbreiding en verstening van veel verblijfsaccommodaties. 

Dit gegeven zorgt ervoor dat naast bijna het jaar rond aanwezigheid van bezoekers er ook bijna het jaar rond druk op de aanwezige voorzieningen ontstaat zoals de medische zorg die niet berekend is op voortdurend grotere aantallen aanwezigen op Noord-Beveland.

Naast die druk zullen grotere aantallen bezoekers ook zorgen voor meer verkeer. Zeker op wisseldagen kan de drukte zo oplopen dat een rit naar de spoedeisende hulp of huisartsenpost veel te lang gaat duren. Getallen en /of statistieken kan ik u niet geven, het inzichtelijk maken van aantallen bezoekers /overnachtingen aan / op Noord-Beveland is voor mij niet mogelijk zonder de medewerking van betrokken partijen. De getallen die een indicatie kunnen geven zoals toeristenbelasting al dan niet opgesplitst naar locatie of postcode zijn niet openbaar. 

Daarom heb ik afgelopen zaterdag 7 oktober deze twee foto’s gemaakt op de parkeerplaats bij het winkelcentrum Kamperland, om zo te illustreren dat het eigenlijk altijd druk is en om nogmaals de nadruk te leggen over de zorgen die leven op ons mooie eiland. Daarvoor sta ik hier omdat er niet alleen bij mij, maar breed gedeeld op Noord-Beveland zorg is over de zorg en nog meer zaken die een rol spelen bij de voorziene vernieuwings- / uitbreidingsplannen van Roompot.”