‘Nieuwe natuur’ op Roompot Beach Resort

Op basis van de plankaart is duidelijk geworden dat er voor de bestemming natuur 3038,2m2 ruimte is ingetekend. Dat begrip heeft bestemmingsplantechnisch een andere waarde en inhoud dan “groen”. Daarmee komt het narratief dat er 11ha natuur bij komt in een ander daglicht te staan.

Een deel van de bevolking van Noord-Beveland is voor de uitbreidingsplannen omdat er 11ha natuur bij zou komen. Dat blijkt dus niet waar te zijn. Het ingetekende groen is van dien aard dat er ook geen (natuurbelevings-) wandelingen door inwoners van het eiland mogelijk zijn. Er is immers geen natuur en de omvang is te beperkt.