Brief burgemeester bij overhandiging tussenstand petitie ‘Stop uitbreiding Roompot’

Burgemeester,

Namens meer dan 5000 ondertekenaars (2118 Noord-Beveland; 1600 Zeeland; 1182 Nederland; 137 Europa) bied ik u hierbij de tussenstand aan van de petitie “Stop uitbreiding Roompot op Noord-Beveland”.

Voor deze uitbreiding is geen draagvlak onder de bevolking van Noord-Beveland. De eilandbewoners worden daarbij gesteund door vele andere ondertekenaars. Over het belang van voldoende draagvlak heeft de Raad van State onlangs nog een belangwekkende uitspraak gedaan.

Dat Roompot aan verduurzaming en renovatie toe is, is een algemeen gedeeld feit. Jarenlang achterstallig onderhoud door opeenvolgende eigenaren/aandeelhouders maakt dat noodzakelijk. Dat rechtvaardigt echter geenszins een bijna verdubbeling van het ruimtebeslag te weten 32ha met 29ha.

Ik heb de raadsvergaderingen van december 2021 nog eens beluisterd. Sinds 2021 is de maatschappelijke en fysieke situatie drastisch gewijzigd, dan doel ik op onderwerpen als de overbelasting van het energienet, zoet water tekort, teloorgang van de biodiversiteit, klimaatverandering enz.

Wat mij opviel was dat er veel warme woorden werden gesproken over het belang van de jaarplaatshouders. Op zich is dat een nobel standpunt maar het is juridisch gezien het exclusieve domein van Roompot als verhuurder en de jaarplaatshouder als huurder. En Roompot heeft jaarplaatshouders ruimhartig gecompenseerd, dus dat probleem bestaat niet voor de gemeente. 

Er werd geen enkel woord gewijd aan het belang van de inwoners van Noord-Beveland. Er werd verwezen naar toekomstig overleg met dorpsraden, dat nooit heeft plaatsgevonden. Het beleid en de bestuurlijke wens tot participatie bij majeure ruimtelijke ontwikkelingen hebben op dit dossier geen invulling gekregen.

Als het gaat om de verhouding tussen de sociale omgeving/samenleving en het bedrijf Roompot dan rijzen er grote vraagtekens welk Noord-Bevelands belang gediend is met de uitbreiding. Als zelfs het mogen ophangen van een poster over een lokale niet commerciële activiteit om commerciële redenen van Roompot niet kan, is de vraag gerechtvaardigd of de huidige bevolking van Noord Beveland en ook komende generaties (de jongeren van het eiland) blij zou moeten zijn met deze uitbreiding en de eenzijdige benadering vanuit aandeelhoudersbelang. Roompot heeft al lang de verbinding met het eiland eigenhandig verbroken. 

De belangen van het eiland, rust, ruimte, kleinschaligheid zijn niet gediend met een verdubbeling van Roompot. In dit verband wijs ik op de reacties van Belgische bezoekers, die waarschuwen voor een Knokke/Blankenberghe situatie, waarbij de hele kust is volgebouwd. 

De positieve houding van Raad en College werd onder andere gemotiveerd door de uitbreiding met “nieuwe natuur” ter grootte van 13-14ha. In de plankaarten is dat echter gelimiteerd tot 3038,2m2 (wat ook nog eens overeenkomt met de al bestaande bestemming natuur). Een wezenlijk verschil tussen papier en werkelijkheid. Daarmee heeft ook dat argument zijn waarde verloren.

Vragen die nu rijzen zijn:

  • staan de Collegeleden en Raadsleden nog voor hun eigen beloftes gedaan tijdens de verkiezingscampagne of is daar geen actieve herinnering meer aan; 
  • staan het College/de Raad voor de bescherming van de bijzondere waarden van het eiland;
  • staan het College/de Raad naast een multinational die lang geleden al de sociale banden met het eiland/de bewoners eigenhandig heeft verbroken en alleen maar uit is op aandeelhouderswaarde; 

    of

  • staan het College/de Raad naast de eigen inwoners?

Wij doen een klemmend beroep op de Raad om tegen de voorstellen tot uitbreiding te stemmen. We geven in dringende overweging gebruik te maken van de kennis en kunde onder de bevolking van Noord-Beveland in een proces dat de leefbaarheid van ons eiland voor jaren zal gaan bepalen. In de situatie die er dan is, is er alle ruimte voor een nieuwe benadering, met nieuwe inzichten, participatie.