Uitnodiging 7 december 2023: campagnebespreking Wij zijn Noord-Beveland

Beste inwoner van Noord-Beveland,

Bij het aanbieden van de tussenstand van de petitie kwam ineens een “konijn uit de hoed”. De beslissing op het voorstel tot uitbreiding van Roompot Beach Resort Kamperland werd verdaagd tot januari, februari of maart 2024. Dat komt omdat de stukken nog niet geschikt / beschikbaar of af zijn om voor te leggen aan de Raad. Ook raadsleden gaven aan dat zij nog niks gezien hadden wat betreft de zienswijzen en / of second opinion.

Een en ander betekent dat we hiermee meer tijd hebben voor nader onderzoek etc. Het betekent ook dat we aanpassingen moeten doen aan de strategie. 

Daarom nodig ik je uit voor een bespreking op donderdag 7 december 2023, aanvang rond 20.00 uur. Het streven is om die bijeenkomst te laten plaatsvinden in zaal Onder den Toren. Voorafgaand daaraan zullen – zoals het er nu uitziet – twee personen inspreken vanuit WijzijnNoordBeveland. Inspreken in de afgelopen raadsvergadering ging even mis door coördinatieproblemen.

Inmiddels zijn er zowel op Noord-Beveland als elders in Zeeland talloze bewegingen op het onderwerp toerisme, mobiliteit, bescherming van de kustzone enz. Op Noord-Beveland is een behoorlijk aantal ruimtelijke ontwikkelingen gaande, althans plannend daarvoor, die niet op voorhand kunnen rekenen op draagvlak binnen de bevolking. Inmiddels zijn er vanuit verschillende hoeken mensen opgestaan die willen bijdragen aan de activiteiten van WijzijnNoordBeveland,. Dat is fijn, blijkt dat “het leeft” en het is heel belangrijk voor het vervolg.

Gelet op de toekomst is het van belang om synergie en samenwerking te zoeken met die bewegingen/partijen.

Daarom is het voorstel om de volgende zaken aan de orde te stellen:

  • mondeling verslag van de rondgang bij de politiek partijen in de Raad;
  • wat is er tot nu toe gebeurd;
  • waar liggen de knelpunten bij / voor de andere ruimtelijke ontwikkelingen (zo mogelijk op voorhand insturen van de hoofdlijnen van de problematiek met ruimtelijke ontwikkeling, en waar);
  • welke andere partijen binnen en buiten Noord-Beveland kunnen en willen we betrekken en waarom;
  • bespreken van de strategie voor de komende periode.

Nodig aub mensen uit waarvan je denkt dat die betrokken willen worden, die samen willen werken, of op wat voor wijze ook willen meedoen. (Dat aantal schijnt behoorlijk groeiend te zijn).

En natuurlijk is het fijn dat de insprekers gesteund worden door een volle tribune. Het is wel zo dat het reglement is aangepast en dat geen steunbetuigingen of afkeurende geluiden gegeven mogen worden vanaf de publieke tribune.

Zien we je volgende week?