Raadsvergadering 7 december 2023: inspreker Evelien de Vries

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 7 december 2023 spraken twee bezorgde inwoners in. Hieronder de woorden van Evelien de Vries.

“Goedenavond.

Voor ik in januari de inloopavond over de Roompot plannen bezocht, had ik niet gedacht dat ik hier over zou inspreken vandaag. Ondanks dat ik op de website de stukken had bekeken, kreeg ik die avond pas echt beeld bij de omvang van het plan.  

Een kwaliteitsverbetering voor het park, het zwembad opknappen en vooral de zin “meer groen.” Het klonk zo slecht nog niet. 

Maar de enorme uitbreiding die erbij zat, dat was goed verborgen gehouden. Geen simpele taal, maar tactisch verwoord, zodat wat er staat op meer manieren is uit te leggen. Het doet mij denken aan de verkiezingsprogramma’s van een aantal partijen hier in de raad. 

Ik spreek regelmatig met inwoners over dit soort onderwerpen. Het is niet zo dat mensen niet geven om dit soort plannen. Dat doen ze juist wel. Voor veel inwoners voelt het zinloos om tegen een reus als Roompot in te gaan. Wat kan één simpele inwoner in een brief schrijven of doen tegen zo een groot bedrijf, tegen een plan zoals dit? Waarvan je de indruk krijgt dat het al in zo ver stadium is dat de inloopavond voor de vorm is, en dat de uitkomst toch al vaststaat? Het voelt zinloos, machteloos, dat voelt alsof dingen al zijn besloten.

Ook merkte ik bij inwoners een angst op om openlijk je mening te geven over deze plannen. Soms omdat mensen bang waren voor gevolgen op de werkvloer. Maar vooral een angst om de gemeente tegen zich te krijgen. Daar schrok ik van! Juist omdat ik dat opmerkte ben ik wel opgestaan tegen deze plannen. En gelukkig sta ik hierin niet alleen. 

Dit plan is niet het enige wat speelt. De afgelopen jaren zijn er heel wat parken bij gekomen en uitgebreid, en er komt nog meer. Ik woon in Wissenkerke en aan de oostkant worden woningen in het Bokkegat gebouwd, aan de noordkant komen vakantiehuizen bij de Vlasschure en als dit door zou gaan komt er aan de westkant 29 hectare Roompot bij.

Inmiddels krijg je als inwoner het gevoel dat je “op vakantie” woont. Dat klinkt leuk, maar ik wil liever in een gemeenschap wonen waar je iets aan je buren hebt. 

Waar buren lid zijn van of vrijwilligerswerk doen bij bijvoorbeeld een dorpsraad, sportvereniging, muziekvereniging of bij de vrijwillige brandweer. Ook niet onbelangrijk!

Op toeristen kun je geen leefbare gemeenschap bouwen. Ik wil wonen in een dorp waar in de toekomst een school blijft bestaan. Waar jongeren huizen kunnen kopen. Een dorp waar huizen ook daadwerkelijk bewoond worden. Waar evenementen en activiteiten georganiseerd worden. Maar het bedrijf waar het nu om gaat, Roompot, schittert in afwezigheid als het gaat om sponsoring daarvan.

In jullie raadspuntenprogramma hebben jullie onder andere transparantie en participatie opgenomen als belangrijke aandachtspunten. Ik heb de betekenis opgezocht op de website van de rijksoverheid. Transparantie houdt onder andere in dat er een gelijkwaardige informatiepositie is tussen burgers, bedrijven en overheid. 

Voor zo ver ik heb kunnen inschatten, voelt een burger zich in deze plannen allesbehalve gelijkwaardig geïnformeerd of gelijkwaardig op welke andere manier aan een bedrijf als Roompot of aan de gemeente zelf. Die een enorme voorsprong lijken te hebben in kennis en ervaring op dit gebied. Met veel onduidelijke termen is het plan allesbehalve transparant. 

Ook participatie is een belangrijk punt in jullie raadspuntenprogramma. Maar als participeren bij informeren blijft, zoals in mijn ervaring vaak het geval is bij plannen die grote invloed hebben op je leefomgeving, dan is participeren vooral frustreren.

Mijn dringende verzoek aan deze gemeenteraad is: “Zet alsjeblieft een grens op de groei van toerisme.” 

Behoud de balans. Behoud onze rust en ruimte. Waarborg de leefbaarheid. Stem niet in met deze uitbreidingsplannen. Laat Roompot een kwaliteitsverbetering doen zonder uit te breiden. 

Veel inwoners vinden het genoeg. Ik ook.

Wanneer is voor jullie de grens bereikt?”