Raadsvergadering 7 december 2023: inspreker Willem Dudok de Wit

Geheel passend, maar niet bewust zo afgesproken, vulden de woorden van Willem Dudok de Wit en Evelien de Vries elkaar aan. Lees hieronder de woorden van Willem. (Kijk het verslag van de informatieve gemeenteraadsvergadering hier terug.).

“Geachte mevrouw de Burgemeester en voorzitter van de raad, geachte Wethouders en geachte dames en heren van de Gemeenteraad van Noord-Beveland,

Ik ben blij dat ik van het ‘recht van inspreken’ gebruik mag maken, dank u wel. 

Ik begrijp dat ik maximaal vijf minuten heb om wat te zeggen. Ik zal het zo kort mogelijk houden. Met slechts een observatie en een verzoek aan de raad. Gezien de tijd zal ik dus niet inhoudelijk spreken over een belangrijke beslissing die de raad zal gaan nemen, en zal ik nu niet ingaan op de lopende aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan en dus de inhoudelijke basis voor die te nemen beslissing.

Ik wil graag stilstaan bij een veel breder onderwerp, bij de toekomst van Noord-Beveland. De toekomst van een mooi, eindeloos, genietbaar, bewoonbaar en leefbaar Noord-Beveland. En hoe we die toekomst kunnen veiligstellen!

Sinds ik zelf 13 jaar geleden op Noord-Beveland ben komen wonen heb ik een deel van de ongebreidelde en soms enorme groei van het toerisme meegemaakt. De vraag of er een grens is, en of die al bereikt is, laat ik nog even liggen. Maar dat we het moment hebben bereikt om te besluiten om hier iets aan te doen, is evident. Dit gaat ons allen aan, en hier moeten we samen iets aan doen. Op basis van een toekomstbestendige visie en strategie. Geen ad hoc beslissing. Want alleen samen kunnen we dergelijke ingewikkelde thema’s te lijf, thema’s over wonen, over educatie, over werken, over vervoeren en over de bijbehorende infrastructuur, en natuurlijk ook over recreëren. Met een gezond oog voor alle onderliggende gevoeligheden.

Mevrouw de burgemeester, in een eerdere vergadering gaf u aan dat de gemeenteraad de hoogste instantie was in elk beslissingsproces in en met betrekking tot de gemeente. Ik wil echter aangeven dat, mijns inziens, juist die gemeenteraad haar gehele bestaansrecht en samenstelling te danken heeft aan een nog hogere ‘macht’, namelijk die van de kiezer. De gemeenteraad zit hier op de basis van een verkregen mandaat van het electoraat. De keizers, de kiesgerechtigde bewoners, zijn dus uw aller achterban! Het electoraat. De bewoners. De burgers. De ongeruste burgers. De gemeenteraad vertegenwoordigt de kiezers. De bewoners die gebruik hebben gemaakt van hun recht om op mensen te stemmen die ongetwijfeld, net als alle andere burgers, ons eiland een zeer warm hart toedragen.

Dat zijn dus ook de vele burgers die via het tekenen van een petitie hun ongerustheid over de recente ontwikkelingen hebben kenbaar gemaakt. Maar de gemeenteraadsleden zijn uiteindelijke gewoon ook burgers… Bewoners. Niet de tijdelijke bewoners, waarvan er zo heel veel zijn. Die komen en gaan, en mogen komen genieten van ons eiland. Ik bedoel natuurlijk de permanente bewoners. Dit is ons eiland. Niet een weekje uitwaaien, maar jarenlang bewonen. 

Wij allemaal zijn medeverantwoordelijk voor het onderhouden en veiligstellen voor de toekomst van ons eiland. Het koesteren van ons eiland! Het beschermen van ons eiland! Voor onszelf, voor de genieters, en voor de toekomstige bewoners. 

Natuurlijk spelen politieke opinies een rol. Maar ik hoop van harte dat de politici meer dan alleen hun eigen achterban zullen respecteren. Niet alleen hun ‘eigen’ kiezers, maar het gehele electoraat. De bewoners. Alle bewoners. Die ze tenslotte als college vertegenwoordigen. Op deze basis staat de gemeenteraad dus niet ‘boven’ de burgers. Zij bestaat uit gekozen medeburgers. De gemeenteraadsleden zijn en blijven onze burger- of volksvertegenwoordigers!

Ik heb zeker respect voor het werk van de gemeenteraadsleden, en het was bijvoorbeeld erg interessant om met de fracties te spreken over de te nemen beslissing. Om echt van gedachten te wisselen. Er ontstonden open en respectvolle discussies waarin we bespraken of, en vooral hoe, we nauwer zouden kunnen samenwerken aan plannen voor de toekomstige ontwikkelingen op ons eiland. Dat was verhelderend en uiterst positief. Ons aanbod om een verdere rol te spelen staat!

Natuurlijk, de gemeenteraad heeft het mandaat om te besturen en om de wethouders te controleren. Graag zelfs. Maar zij staan hierbij naast de burgers en nog steeds midden in de maatschappij. Zij vertegenwoordigen ons!! Zij beheren de toekomst van ons eiland, namens ons. 

Het belang van de permanente bewoners, van ons als burgers, van al onze medeburgers, is volgens mij dus veel, heel veel belangrijker dan het financiële kortere termijn belang van de aandeelhouders in een grote investeringsmaatschappij in New York, of van een Weeshuisstichting in Schiedam…

Dus ik doe een beroep op u als gezamenlijke gemeenteraad! Houd Noord-Beveland alstublieft mooi. Houd Noord-Beveland eindeloos…! Het is werkelijk een uniek eiland. Het enige Noord-Beveland dat we hebben!! Daar moeten we uiterst zuinig op zijn! 

Neem alstublieft niet dezelfde wellicht voor de hand liggende beslissingen als in het verleden, maar sta stil bij uw mandaat en denk en werk aan de gezamenlijke toekomst… Wij helpen u graag. 

Ik heb alle vertrouwen in onze gemeenteraad medeburgers, en ik wens ze alle wijsheid toe in het nemen van lastige maar moedige beslissingen, in het belang van ons allen, voor, en in deze mooie gemeente, en op dit hele mooie eindeloze eiland!!!

Ik heb gezegd. Dank u wel.”