Samen zijn we sterk | een kerst en nieuwsjaarsgroet

December is altijd een periode om terug te kijken naar wat is geweest in het afgelopen jaar en ook om vooruit te kijken naar wat ieder voor zich, of als groep, voornemens is te gaan doen of niet te doen.

Als ik terug kijk op het afgelopen jaar dan hebben we als groep ‘WijzijnNoordBeveland’ wel een duidelijke boodschap achtergelaten. Ik had nooit gedacht dat het indienen van onze zienswijzen op de plannen van Roompot zo’n vlucht en zo’n bereik zouden krijgen. Nadrukkelijk stel ik nogmaals dat ons protest zich primair richt op de eigen gemeente en raad. Gebleken is dat de belangen in verkiezingstijd kennelijk heel anders liggen dan wanneer de verkiezingen zijn afgerond en een College is gevormd. Dat is wel een dimensie die in bredere zin zorgen baart. Wat aan de orde is, is de bescherming van de bijzondere waarden van niet alleen het eiland Noord-Beveland, maar van de gehele Zeeuwse kust. Daarbij moet het volgens ons gaan over balans, kwaliteit en leefbaarheid.

Al bij al hebben we toch een aantal belangrijke dingen bereikt:

  • de besluitvorming is enkele keren verdaagd;
  • toerisme in al zijn facetten (verkeer, ruimte, water, energie enz.) staat in de belangstelling en hopelijk straks ook op de politieke / bestuurlijke agenda’s;
  • de zienswijzen hebben veel losgemaakt, niet alleen op Noord-Beveland, maar ook buiten het eiland;
  • de pers was kritisch en gaf ons ook veel ruimte om ons verhaal voor het voetlicht te brengen, tot op nationaal niveau toe;
  • de problematiek zoals wij die nu ervaren op Noord-Beveland speelt ook in andere kustgemeenten en er ontstond een breed draagvlak voor het protest;
  • er is gesproken met Roompot, gemeente, provincie en anderen en links en rechts komen er aanpassingen op basis van nieuwe inzichten;
  • …. en ik vergeet ongetwijfeld nog een aantal dingen….

Als wij niet de handen ineen geslagen hadden, waren we nooit zover gekomen. Er is zowel voor als achter de schermen veel werk verricht. Langs deze weg wil ik – namens het collectief ‘WijzijnNoordBeveland’ – iedereen bedanken voor de steun, inbreng, acties, donaties en betrokkenheid.

In het nieuwe jaar kunnen we niet stilzitten, er is nog veel te doen totdat er een besluit genomen wordt door de gemeenteraad. Wij zullen alles in het werk stellen om dat een gefundeerd (en afwijzend~) besluit te doen zijn.

Daarnaast wordt er achter de schermen gewerkt aan verbreding van het protest door partijen uit de Zeeuwse kustgemeenten op een overeenkomstige lijn te krijgen en de provincie te bewegen tot een integrale aanpak van de problematiek die gepaard gaat aan het toerisme.

De Zeeuwse waarden zijn in het geding, zij zijn het waard om te beschermen en voor op te staan. Laten wij de Zeeuwse wapenspreuk ‘Luctor et Emergo’ als inspiratiebron gebruiken en dat ook waarmaken. Samen zijn wij sterk.

Allen goede kerstdagen toegewenst en alle goeds voor het nieuw jaar.

Hartelijke groet,

Ad