Uitnodiging bijeenkomst Wij zijn Noord-Beveland | 30 januari 2024

Hierbij nodigen wij je uit voor een bijeenkomst over het rekallibreren / actualiseren van ons protest tegen de uitbreiding van Roompot op Noord-Beveland.

De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshuis Casembroothuis, Alexiaplein 3 in Kamperland, op dinsdag 30 januari 2024, aanvang 19.30 uur.

De problematiek waarmee wij te maken hebben bij de uitbreidingsplannen van Roompot op Noord-Beveland is een problematiek met heel veel overeenkomsten in de kustgemeenten van Zeeland. Om elkaar daarin te versterken en ook om een zo krachtig als mogelijk geluid richting de gemeentebesturen en het provinciebestuur te laten klinken is het belangrijk om de krachten te bundelen. Een eerdere bijeenkomst in Wissenkerke legde daartoe de basis. Ook toen waren verschillende andere partijen aanwezig.

Nadrukkelijk wil ik stellen dat de kernwaarden van de Zeeuwse kust en de leefbaarheid en kwaliteit van onze leefomgeving wat mij betreft in het geding zijn. De Roompot uitbreiding is wat ons betreft “slechts” een aanleiding voor ons protest.

In de afgelopen tijd is er een aantal ontwikkelingen geweest die nopen tot versnelling en verbreding. Ook heb ik heel veel gesprekken gevoerd met allerlei mensen en partijen waaruit de conclusie te trekken is dat het tijd is om op te schalen en meer gestructureerd en breed naar buiten te treden. 

Voor zover mij bekend wordt er achter de schermen in het gemeentehuis van Noord-Beveland nog steeds gewerkt aan antwoorden op de in mei 2023 ingediende zienswijzen en aan de second opinion (wat dat ook moge zijn). Besluitvorming werd vorig jaar voorzien in januari, februari of maart 2024. Niet uitgesloten is dat het nog eens opschuift. Dat kan voordelig zijn, maar net zo goed nadelig.

Ik weet dat D66 een brief voorbereidt voor de formerende partijen op nationaal niveau om de Kustvisie te actualiseren. Ook weet ik dat de SP op Tweede-Kamer-niveau dit onderwerp op de agenda heeft gekregen danwel wil krijgen. PvdA/GL heeft Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten – met steun van anderen – wakker geschud. Ik weet ook dat de dorpsraden van Aagtekerke, Grijpskerke en Domburg tal van problemen signaleren met vervoersbewegingen en andere zaken die te maken hebben met toerisme. Onlangs heb ik een boeiende presentatie gezien van / over National Park Oosterschelde, schitterend landschap, landelijke trots en zeer kwetsbaar. Ook daar is de impact van toerisme groot. Ik ga mijn best doen ook iemand van de Tweede Kamer hier te krijgen.

Op de komende bijeenkomst zou ik graag met je willen kijken naar de volgende onderwerpen en daarover zo mogelijk ook afspraken maken voor een follow-up of actie of wat dan ook. 

  • de verstening van de omgeving en de uitbreiding van die toeristische verstening;
  • de verblikking van onze kustzone (OV (en de verschraling daarvan) parkeren, verkeerscongestie, wegenstructuur (moet alles dan onder het asfalt?));
  • de druk op voorzieningen als de medisch zorg, politiezorg, brandweer;
  • de leefbaarheid van de dorpen;
  • de natuur en specifieke waarden van de kustzone;
  • het vergaren van foto / beeldmateriaal over de Belgische kust (Knokke e.o) en of andere aansprekende zaken die passen bij het thema om daarmee een soort beeldverhaal te maken.

Deze onderwerpen zijn niet limitatief en hebben alle raakvlakken met elkaar. Her en der zal een andere druk ervaren worden of een andere beleving zijn.

Als jij, en iedereen die dat wil, vanuit je eigen beleving een of meerdere onderwerpen zou willen uitwerken voor, of presenteren tijdens, de vergadering is daar alle ruimte voor. Wil je dat vooraf aangeven?

Mijn verzoek is om mensen en / of partijen waarvan jij denkt dat die hierbij ook betrokken moeten worden uit te nodigen. Stuur deze uitnodiging dus gerust door. 

Voel je zeer welkom, je inbreng en steun zijn hard nodig. Samen zijn we sterk.

Met vriendelijke groet,

Ad Faasse