Gemeenteraadsvergadering besluitvormend 21 maart 2024: inspreker Mary-Jean Dudok de Wit

Geachte Burgermeester, Wethouders, Gemeenteraadleden en aanwezigen op de publieke tribune en luisteraars thuis.

Dank dat ik hier de gelegenheid krijg om in te spreken.

Ik woon nu bijna 14 jaar op Noord-Beveland. Na jaren in het buitenland gewoond te hebben, kozen mijn man en ik ervoor om op Noord-Beveland te gaan wonen. We doen dat met veel plezier. Wij zijn dus import of zoals men hier zegt ‘buutendiekers’. We zijn altijd op aardige wijze verwelkomt en voelen ons dan ook geheel thuis hier. 

Wel zien we de nodige veranderingen hier op het eiland plaatsvinden. Eén daarvan is de toename van het toerisme. Was het in de eerste jaren dat we hier woonden duidelijk met pieken en dalen van bezoekers afhankelijk van het seizoen, is het nu meer en meer het gehele jaar door.

De campings verstenen met als gevolg dat ze het gehele jaar door verhuurbaar zijn. Er zijn ook de nodige nieuwe sites bijgekomen en bestaande worden uitgebreid. 

De 29ha van Roompot is daarbij een hele grote uitbreiding. Zelfs als er geen extra bed door zou ontstaan, dan blijft het een uitbreiding van 29ha. 

Nu is het politieke ‘mode’ woord PARTICIPEREN. In alle stukken van de gemeente, provinciale staten, regering etc. vind je dit woord terug. Nu is mijn vraag aan de Burgermeester, Wethouders en Gemeenteraadsleden, wat betekent volgens u het woord PARTICIPEREN?

Als ik het woord Participeren in de verschillende Nederlandse woordenboeken opzoek dan staat er: Participeren; actief deelnemen, meedoen, meewerken.

Schitterend! Vindt u ook niet?! Met deze gedachten is er een burgerinitiatief ontstaan onder de naam ‘Wij zijn Noord-Beveland’. Een NIET politieke beweging van bewoners hier op Noord-Beveland. Zij willen graag participeren in het wel en wee van Noord-Beveland. De helpende hand bieden aan B&W en Gemeenteraadsleden.

Zo zijn zij begonnen met het inzamelen van handtekening om de uitbreiding van 29ha van Roompot te stoppen.  Zij hebben inmiddels ruim 5000+, om precies te zijn, 5244 handtekeningen ontvangen van mensen die tegen de 29ha uitbreiding zijn. Van de 5000+ zijn er 2118 gedaan door bewoners van Noord-Beveland en dit aantal is nog stijgende. 

Als ik dit vergelijk met de laatste verkiezing dan kun je rustig zeggen dat ‘Wij zijn Noord-Beveland’ een groot succes heeft geboekt, want bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen zijn er 3822 geldige stemmen uitgebracht. Ten opzichte van deze stemmen betekent dat 55% niet eens is met de uitbreiding van Roompot.

NBB had 1244 stemmen, ruim 874 minder dan ‘Wij zijn Noord-Beveland’ aan bewoners handtekeningen.
VVD had 621 stemmen, ruim 1497 minder dan ‘Wij zijn Noord-Beveland’.
SGP had 529 stemmen, ruim 1589 minder dan ‘Wij zijn Noord-Beveland’.
PVDA / GroenLinks had 428 stemmen, ruim 1690 minder dan ‘Wij zijn Noord-Beveland’.
CDA had 383 stemmen, ruim 1735 minder dan ‘Wij zijn Noord-Beveland’.
D66 had 345 stemmen, ruim 1773 minder dan ‘Wij zijn Noord-Beveland’.
BEN had 272 stemmen, ruim 1846 minder dan ‘Wij zijn Noord-Beveland’.

Nu is mijn vraag aan u, B&W en Gemeenteraadsleden, wat verstaat u onder PARTICIPEREN?!

Is dat volgens u puur de stem die uitgebracht wordt tijdens de verkiezingen?
Is dat volgens u puur het informeren van de burgers?
Is dat volgens u puur het luisteren naar inspreekmomenten, protesten etc. en er verder niks meedoen? 
Momenteel bekruipt mij het onaangename gevoel dat alle inspreekbeurten, handtekeningen en protesten tegen deze uitbreiding van Roompot in een ‘ZWART’ gat verdwijnt onder het mom, we hebben ze een momentje gegeven, we hebben voldaan aan participeren……………..
Of is het er u ook aan gelegen om te luisteren? Te reageren? De discussie aan te gaan? Tenslotte bent u net als wij, burgers van deze gemeente. 

Kijk de raadsvergadering terug