Gemeenteraadsvergadering informatief 4 april 2024: inspreker Mary-Jean Dudok de Wit

Geachte Burgermeester, Wethouders, Gemeenteraadleden en aanwezigen op de publieke tribune en luisteraars thuis.

Dank dat ik hier de gelegenheid krijg om in te spreken.

Het mooie van het wonen in Nederland is dat we in een democratie leven. Dat we vrijheid van meningsuiting hebben. 

Natuurlijk geeft dat een keerzijde, te weten dat men het niet altijd eens is met elkaar. En dat mag!

Nu sta ik hier om een oproep te doen aan alle inwoners van Noord-Beveland, ongeacht of men hier geboren en getogen is of dat men doelbewust gekozen heeft om hier te wonen, om met respect met elkaar om te gaan.

Het is namelijk niet okay als raadsleden van zijn / haar familieleden te horen krijgen dat ze liever niet meegaan naar de supermarkt omdat ze op onaangename wijze aangesproken worden op hun positie ten aanzien van de uitbreiding van Roompot.

Evenals dat het niet okay is als een inwoner op vredige wijze actie voert tegen de uitbreiding en op agressieve wijze te horen krijgt dat ze als ‘buutendieker’ niet welkom is. Dat we ons moeten schamen en oproerkraaiers zijn. 

Men mag zijn mening hebben, dat is een ieders goed recht. Discussie is goed, maar dan graag wel met respect.

Ik dank u voor uw aandacht.