Gemeenteraadsvergadering besluitvormend 18 april 2024: inspreker Annet Versluys

“Dank dat ik m’n zorgen, teleurstellingen en verdriet als inwoner van Noord-Beveland met u mag delen. 

Vol verbazing vernam ik dat er nog steeds gesproken kan worden over uitbreidingsmogelijkheden van grootschalige bebouwing op Noord-Beveland en Zeeuws breed. 

Vele mensen gaan momenteel dood in oorlogen omdat zij vechten voor hun Moederland. En hier in Nederland ervaar ik dat de geest van bestuurders flink afgedwaald is wanneer je jezelf niet eindeloos verantwoordelijk wilt voelen voor de vitaliteit, leefbaarheid en een veilige leefomgeving voor je eigen burgers. Want zelfs tussen 2014 en 2018 heb ik als velen van u als Raadslid hieromtrent al genoeg signalen Zeeuws breed ontvangen.

Daarom wil ik dit boek straks overhandigen aan de griffier voor u als Raadslid. Het herinnerde mij aan hoe dankbaar ik was toen ik mijn boek kreeg van lieve mensen die zagen hoe ik toen als raadslid werd overvallen door oude plannen, altijd in het voordeel van een voortvarende meneer met een nieuw, groots of bijzonder plan, zelfs zonder nodige onderzoeken, waren ze altijd passend of passend gemaakt binnen de bestemmingsplannen van Noord-Beveland. We moeten elkaar ook wat gunnen hoorde ik vaak zeggen. Of het argument was dat er al zoveel geïnvesteerd was door de ondernemer. Of anders was het ambtelijk apparaat al jaren bij het plan betrokken. Wat misschien nog wel de kwalijkste zaak was, wat ik achter de schermen intensief meegemaakt heb bij het project de Zeeuwse Lagune. 

Waarschijnlijk zou het de inwoners meer vertrouwen geven in het Gemeentebestuur wanneer projecten binnen twee jaar gestart moeten zijn en anders hun mogelijkheden geheel vervallen. En dat u en het college nee durft te zeggen, dan dat inwoners iedere veertien dagen geconfronteerd worden met uitzonderingen in het Gele Krantje. 

Gelukkig word ik tegenwoordig wel als brave burger optimaal betrokken en eerlijk geïnformeerd bij alle plannetjes van een ondernemer of de Gemeente betreffende mijn leefomgeving. En komt er hopelijk een eind aan onnodige projecten waar alleen een burger, ondernemer en poppetjes binnen de Gemeente hun eigen spel spelen……. 

Zo herinner ik mij het bouwproject bij de watersportvereniging in Kamperland nog en de mogelijkheden voor de Willem Adriaanpolder die beide waarschijnlijk nog in de veilige pijplijn zitten? 

Noord-Beveland was van oorsprong een kleinschalig agrarisch eiland. Arm, zodat mijn voorouders al als knecht en dienstmeid bij de boer werkten. En ik met mijn familiegeschiedenis werkte als 14-jarige ook al tien uur per dag op de Roompot onder de noemer “vakantiewerk”. Eerst was ik als kind al badjuffrouw in het chloorzwembad. En daarna belande ik met longproblemen in een verkoopcontainer met allerlei blikjes en ijsjes. Het verbaasde me toen al dat ik een hele dag niet eens gratis iets te eten of drinken kreeg of naar een wc kon. De kaartjes van de minigolf waren al 3,25 gulden per persoon en de tennisbaan koste 25,00 gulden per uur. En ik, ik kreeg wel 2,95 gulden. Terwijl ik iedere dag met honderden gulden als kind in m’n kistje met een slinger Piet Pleziers naar de receptie reed. 

En wanneer we na jaren trouwe dienst 5 gulden gingen verdienen kregen we ons ontslag. Ik vermoed dat de tribune hier overvol zou zijn, met werknemers van Roompot die dezelfde soort ervaringen hebben gehad. Ik weet zeker dat Roompot met dit uitgekookte verdienmodel rijk geworden is. Ik heb daar de wijze les geleerd van hoe je zeker niet om moet gaan met je medemens. Zelfs de warme bakker is gestopt nadat Roompot stopte met de broodafname. Meerdere ondernemers hebben behoorlijk zwarte sneeuw gezien doordat Roompot hen onder druk zette betreffende vergoedingen. 

Dat is dan die Roompot, waar je als Zeeuwse bestuurders nog steeds voor wil blijven lopen om zelfs nu, nu het in handen is van Amerikaanse investeerders nog meer mogelijkheden te geven. Met telkens opnieuw hetzelfde doorzichtige spelletje dat het park verouderd en verpauperd is, en zij dat dan wel eens gaan revitaliseren. 

Maar weet u als Raadslid wat Roompot nu werkelijk oplevert voor Noord-Bevelandse inwoners?
Wat zijn hun donaties en sponseringen aan het Noord-Bevelandse verenigingsleven?
Hoeveel recreatieplekken hebben ze? 
Hoeveel toeristenbelasting betalen ze? 
Hoeveel WOZ-belasting betalen ze voor al hun huisjes? 
En wat heeft Roompot door alle jaren heen al aan ambtelijke uren en aangelegde infrastructuur gekost? 
Welke extra natuurcompensatie hebben ze extra geplant voor verstening? 

Ik herinner me alleen het luttele bedrag van drie ton wat natuurorganisaties gekregen hebben in ruil voor de slaapstrandhuisjes. Maar onze mooiste ruimte aan de randen van ons eiland hebben ze allemaal kunnen innemen. 

Mij is ook altijd bijgebleven hoe de raadsvergadering verliepen rondom de Landgoedregeling. Hoe de Raad instemde met het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het plan Domein het Camperveer zodat er toch nog even vijfentwintig recreatiewoningen toegestaan werden. Met als compensatie wel € 5000,00 per vakantiewoning. En jawel, niet veel later wapperde daar inderdaad de vlag van Roompot al. 

Recent sprak ik iemand die zei, “een Nederlander doet alles voor geld’. Die verkoopt zelfs z’n moeder als ie er geld voor krijgt. En inderdaad als je het holistisch bekijkt staat moeder symbool voor je Moederland en Moeder Aarde. 

Wat u hopelijk aan het denken zet. Want zoals ik het zie heeft het Noord-Bevelandse bestuur de afgelopen twintig jaar in een rap tempo de echte Noord-Bevelandse rijkdom van echte rust en ruimte misbruikt en verkwanseld. 

Vandaar dat ik een citaat van Henk Franse bij u op u tafel heb gelegd. Hij beschrijft het leven van een immuuncel in het lichaam dat strijd tegen de kankercellen. Wat ik toepasselijk vond bij dat wat er nu gebeurt hier op Noord-Beveland in het klein en groots in de wereld. 

Dankjewel.”

Annet Versluys 

DIT CITAAT UIT HET BOEKJE VAN HENK FRANSEN; BONDGENOOT, RAAKT ME KEER OP KEER, DE REDEN DAT IK DIT NOG EEN KEER MET JE WIL DELEN. 

“H_E_T_ _B_E_S_C_H_R_I_J_F_T_ _E_E_N_ _P_L_A_N_E_E_T_ _I_N_ _D_E_ _K_O_S_M_O_S_ _

WAAR WEZENS VAN ONBESCHRIJFLIJKE SCHOONHEID LEEFDEN. DEZE WEZENS WAREN ELKE DAG BEZIG MET GEVEN, ZE LIETEN HET MOOISTE DAT IN HEN LEEFDE GEBOREN WORDEN EN GAVEN DAT DAN AAN DE ANDER. HUN CREATIVITEIT WAS ONUITPUTTELIJK EN ZIJ GAVEN DAAR VOORTDUREND UITDRUKKING AAN. WAT HUN EEN HEEL GELUKKIG EN V_E_R_V_U_L_D_ _G_E_V_O_E_L_ _G_A_F_……._ _

OP EEN DAG HAD EEN WEZEN IETS HEEL MOOIS GEKREGEN VAN EEN ANDER. HET WAS ZO ONDER DE INDRUK, DAT HET DACHT: IK KAN NIET ZULKE MOOIE DINGEN MAKEN. ZO GOED BEN IK NIET. HET BEGON AAN ZIJN WAARDE TE TWIJFELEN. DAARDOOR DURFDE HET WEZEN NIET LANGER TROTS ROND TE STAPPEN EN AAN IEDEREEN IETS VAN ZICHZELF TE GEVEN. 

IN PLAATS DAARVAN KLAMPTE HET ZICH VAST AAN WAT HET GEKREGEN HAD EN LIET DAT ZIEN. “K_I_J_K_ _E_E_N_S_ _W_A_T_ _I_K_ _H_E_B_” _RIEP HET TEGEN ANDEREN, IN DE HOOP DAT ZE HET WEZEN GOED ZOUDEN VINDEN. OP DIE MANIER PROBEERDE HET, HET GEVOEL TE KRIJGEN DAT HET ERBIJ HOORDE EN DAT HET MEETELDE. ZONDER DAT HET WEZEN HET IN DE GATEN HAD, 

HAD HET ZIJN AANDACHT VERSCHOVEN VAN GEVEN NAAR HEBBEN. VANAF DAT MOMENT KREEG HET EEN LEEG GEVOEL VAN BINNEN. HET WEZEN HAD HET GEVOEL DAT HET NIET VANUIT ZICHZELF VERVULD WAS, MAAR DAT HET DINGEN VAN BUITEN NODIG HAD, VOOR HET EERST HAD HET H_O_N_G_E_R_……………”

Kijk de raadsvergadering terug