Verjaardag Wij zijn Noord-Beveland!

Het is alweer een jaar geleden dat een groep verontruste inwoners verenigd in de werkgroep WijzijnNoordBeveland (WZNB) op het Gemeentehuis in Wissenkerke 135 zienswijzen indiende tegen de uitbreidingsplannen van Roompot Beach Resort. De zienswijzen betroffen belangrijke thema’s als stikstof, energie (-congestie), drinkwaterbeschikbaarheid, verkeerscongestie, druk op de zorg, enz.

WZNB maakte zich zo tot spreekbuis van de Peelanders, die hechten aan de kernwaarden van Noord-Beveland: rust, ruimte en kleinschaligheid. We vragen van onze politieke vertegenwoordigers simpelweg dat ze doen wat ze in hun verkiezingsprogramma beloofden, namelijk die kernwaarden beschermen.

Inmiddels pikten ook de landelijke media (Pointer, Lubach en verschillende journaals) onze proteststem op, en werd een petitie tegen de uitbreiding van de Roompot meer dan 5000 keer ondertekend. Dik 2100 “Peelanders” spraken zich uit tegen deze uitbreiding.

Helaas bleef het van de kant van het Noord-Bevelandse gemeentebestuur vooral stil. Het gewraakte Roompot besluit werd al enkele keren uitgesteld en zou volgens de laatste berichten ‘nog voor de zomer’ genomen worden. Wij vinden het ronduit teleurstellend dat er wel een voorlichtingsavond georganiseerd kan worden over een wielerronde over ons eiland, maar nog altijd niet over de uitbreiding van Roompot, hoewel de impact daarvan heel veel groter is dan die van een fietsevenement. 

Uit het feit dat de gemeente inmiddels een aantal externe adviesbureaus inhuurde en zelfs de landsadvocaat er al aan te pas moest komen, leiden we af dat de Gemeente er toch niet helemaal gerust op is.  

WZNB heeft meerdere malen aangeboden constructief met de gemeente mee te willen denken over een oplossing voor dit controversiële dossier. Maar onze uitgestoken hand bleef tot nog toe onbeantwoord. Jammer. Liever lossen wij de kwestie Roompot in goed overleg met het gemeentebestuur op.

(Op donderdag 16 mei 2024 wordt er een verjaardagsgebakje aan de raad aangeboden. Voorafgaand aan de raadsvergadering komen wij samen in Zaal Onder de Toren om met elkaar de stand van zaken door te nemen en onder het genot van wat eten en drinken ons voor te bereiden op de vergadering. Je bent van harte uitgenodigd: meld je aan!).